Bệnh viện Yemen

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Yemen, Abyan Governorate, Al Jawl, village

Yemen, Sa'dah Governorate, As Safra, village

Yemen, Ad Dali' Governorate, Sarsarah, village

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Hadhramaut, Al-Mukalla

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Giờ mở cửa: 24/7

Yemen, Sanʿaʾ Governorate, Adan, village

Yemen, ‘Adan Governorate, Aden

Yemen, Al Mahrah Governorate, Qishn

Yemen, Dhamar Governorate, Khirbat Abu Yabis, village

Yemen, Ta'izz Governorate, Qaryat al Aqrud, village

Yemen, Dhamar Governorate, Al Mataah, village

Yemen, Raymah Governorate, Bani Mukhtar, village

Yemen, Dhamar Governorate, At Talabi, village

Yemen, Al Jawf Governorate, Al Humaydat, village

Yemen, 'Amran Governorate, Al Hayzi, village

Yemen, Sanʿaʾ Governorate, Al Hayfah, village

Yemen, Al Hudaydah Governorate, Al Hudaydah

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\