Bệnh viện Cộng hòa Macedonia

115 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Kamenjane, village

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Kochani

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Negotino

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Strumica, Panche Peshev, 21

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Dame Gruev, 7

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija

Điện thoại: 0038934231174

Website: http://www.negorskibanji.com.mk

Giờ mở cửa: 24/7

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Chegrane, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\