Bệnh viện trong thành phố Tetovo, Cộng hòa Macedonia

2 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo, Vidoe Smilevski Bato, 1-1/3

Điện thoại: +38944344414

Website: http://www.medicaistanbul.mk

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Giờ mở cửa: 24/7

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\