Bệnh viện Malawi

153 đối tượng
bộ lọc

Malawi, Lilongwe

Malawi, Nneno, Jonathan, village

Malawi, Salima, Chipoka

Malawi, Zomba, Zomba, Tỉnh Malawi

Malawi, Balaka, Nankhombe Street, P.O.Box 314

Malawi, Mzimba, Ehlehleni, village

Malawi, Blantyre

Malawi, Salima

Malawi, Nneno, Ligowe, village

Malawi, Mzimba, Embangweni, village

Malawi, Nneno, Magaleta, village

Malawi, Mangochi

Malawi, Zomba, Zomba, Tỉnh Malawi

Malawi, Chikwawa, Mfera

Malawi, Lilongwe, Mitundu, village

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\