Bệnh viện Mauritanie

77 đối tượng
bộ lọc

Mauritanie, Nouakchott

Điện thoại: +222 45 25 57 42

Website: http://chs.mr

Mauritanie, Assaba, Kiffa

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Adrar, Atar

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Dakhlet Nouadhibou, Boulenoir

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\