Bệnh viện Mozambique

116 đối tượng
bộ lọc

Mozambique, Nampula

Mozambique, Nampula

Mozambique, Niassa, Marrupa

Mozambique, Maputo, Marracuene

Mozambique, Sofala, Nhamatanda

Mozambique, Manica, Sussundenga

Mozambique, Zambézia, Milange

Mozambique, Inhambane, Inhassoro, village

Mozambique, Niassa, Cuamba

Mozambique, Nampula, Angoche

Mozambique, Niassa, Marrupa

Mozambique, Cabo Delgado, Pemba

Mozambique, Maputo

Mozambique, Maputo, Avenidas das Forcas Populares de Libertacao de Mocambique (FPLM), 798

Mozambique, Maputo

Mozambique, Zambézia, Alto Molócue

Mozambique, Zambézia, Alto Molócue

Mozambique, Niassa, Insaca (Mecanhelas)

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\