Bệnh viện Mông Cổ

261 đối tượng
bộ lọc

Mông Cổ, Dornogovi, Sainshand

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Khentii, Bor-Öndör

Mông Cổ, Sükhbaatar, Baruun-Urt

Mông Cổ, Selenge, Züünkharaa

Mông Cổ, Ulaanbaatar, Baganuur

Mông Cổ, Dornod, Choibalsan

Mông Cổ, Улаанбаатар - Төв аймгийн хил, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Govi-Altai, Altai (thành phố)

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Övörkhangai, Bat-Ulzii

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\