Bệnh viện Mông Cổ

261 đối tượng
bộ lọc

Mông Cổ, Selenge, Bayangol

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Hỗ trợ xe lăn: No

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Orkhon, Erdenet

Mông Cổ, Bayan-Ölgii, Ölgii (thành phố)

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-05:00

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\