Bệnh viện Mông Cổ

261 đối tượng
bộ lọc

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Darkhan-Uul, Darkhan

Mông Cổ, Zavkhan, Uliastai

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Điện thoại: 77060303

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Arkhangai, Tsetserleg

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Darkhan-Uul, Darkhan

Mông Cổ, Selenge, Züünkharaa

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Улаанбаатар - Төв аймгийн хил, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Bayan-Ölgii, Ölgii (thành phố)

Mông Cổ, Darkhan-Uul, Darkhan

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\