Bệnh viện Mông Cổ

261 đối tượng
bộ lọc

Mông Cổ, Улаанбаатар - Төв аймгийн хил, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Govisumber, Shiveegovi

Mông Cổ, Orkhon, Erdenet

Mông Cổ, Orkhon, Erdenet

Mông Cổ, Govi-Altai, Altai (thành phố)

Mông Cổ, Övörkhangai, Arvaikheer

Mông Cổ, Dundgovi, Mandalgovi

Mông Cổ, Khentii, Darkhan

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Mông Cổ, Дархан-Уул - Сэлэнгэ аймгийн хил, Darkhan

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Bulgan

Mông Cổ, Bulgan

Mông Cổ, Övörkhangai, Khujirt

Mông Cổ, Улаанбаатар - Төв аймгийн хил, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Zavkhan, Uliastai

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Điện thoại: +976-11-464325

Website: http://www.sosmedica.mn

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\