Bệnh viện trong làng Nankudu, Namibia

đối tượng
bộ lọc

Namibia, Kavango West, Nankudu, village

Điện thoại: +264 66 257 810

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\