Bệnh viện Hà Lan

333 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Zeeland, Zierikzee

Hà Lan, South Holland, Dordrecht

Hà Lan, South Holland, Zwijndrecht

Hà Lan, South Holland, Leiderdorp

Hà Lan, North Brabant, Breda

Hà Lan, Flevoland, Emmeloord, Urkerweg, 4

Điện thoại: 0527620460

Website: http://www.mijnantonius.nl

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, North Brabant, Uden

Hà Lan, North Brabant, Uden

Hà Lan, Drenthe, Hoogeveen

Hà Lan, Friesland, Dokkum

Hà Lan, Friesland, Heerenveen

Hà Lan, South Holland, Heenvliet, village

Hà Lan, North Brabant, Helmond

Hà Lan, South Holland, Rotterdam, Groene Hilledijk, 301

Website: http://www.erasmusmc.nl/

Hà Lan, Gelderland, Gendt, village, Dorpstraat, 21d

Hà Lan, Flevoland, Almere, Balistraat, 1

Hà Lan, Flevoland, Almere

Hà Lan, South Holland, Leidschendam, Burgemeester Banninglaan, 1

Điện thoại: +31 70 3574444

Website: http://www.haaglandenmc.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\