Bệnh viện Hà Lan

333 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Gelderland, Zevenaar

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, South Holland, Rotterdam

Hà Lan, Drenthe, Emmen, Boermarkeweg, 60

Điện thoại: +31591691911

Website: http://www.scheperziekenhuis.nl/

Hà Lan, Utrecht, Nieuwegein, Koekoekslaan, 1

Hà Lan, Limburg, Weert

Hà Lan, North Holland, Velserbroek, village, Vondelweg, 999

Điện thoại: +31 23 5453545

Website: http://www.kg.nl

Hà Lan, Flevoland, Emmeloord, Urkerweg, 1

Điện thoại: (+31)527637680

Website: http://www.zorggroep-onl.nl/

Hà Lan, North Brabant, Mill, village

Website: https://www.viasana.nl/

Hà Lan, Limburg, Venlo

Hà Lan, Limburg, Venlo

Hà Lan, South Holland, Schiedam, Gutshof, 2

Hà Lan, Drenthe, Assen

Hà Lan, Utrecht, Lange Nieuwstraat, 119

Hà Lan, Friesland, Drachten

Hà Lan, Zeeland, Terneuzen

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\