Bệnh viện Hà Lan

333 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, South Holland, Nieuwveen, village, Viergang, 22

Hà Lan, North Brabant, Rosmalen, De Hoef, 90

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Dr. Jan van Breemenstraat, 2

Website: http://reade.nl/

Hà Lan, South Holland, Voorburg

Hà Lan, North Brabant, Breda

Hà Lan, Overijssel, Hardenberg, Jan Weitkamplaan, 4a

Hà Lan, South Holland, Rotterdam

Hà Lan, Utrecht, Soestwetering, 1

Điện thoại: 088-3203000

Hà Lan, South Holland, Rotterdam, Kleiweg, 500

Hà Lan, Gelderland, Doetinchem, Gezellenlaan, 10

Website: https://dermatologie.slingeland.nl/

Hà Lan, North Holland, Velserbroek, village

Website: https://spaarnegasthuis.nl/

Hà Lan, North Holland, Heemstede, Handellaan, 2A

Điện thoại: +31 23 8908900

Website: http://www.spaarneziekenhuis.nl/

Hà Lan, Overijssel, Zwolle

Hà Lan, Utrecht

Hà Lan, North Brabant, Geldrop

Hà Lan, Friesland, Sneek

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, Flevoland, Almere

Hà Lan, Gelderland, Winterswijk, Beatrixpark, 1

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\