Bệnh viện trong thị trấn Hoofddorp, Hà Lan

3 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp, Waldschlosschenstrasse, 1

Hà Lan, North Holland, Hoofddorp, Spaarnepoort, 1

Điện thoại: +31 23 8908900

Website: http://www.spaarneziekenhuis.nl/

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\