Bệnh viện trong thành phố Leeuwarden, Hà Lan

4 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Điện thoại: +31 58 2866666

Website: https://www.mcl.nl/

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, J.H. Knoopstraat, 6

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Coopmansstraat, 32

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\