Bệnh viện trong thành phố Leiden, Hà Lan

4 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden, Kieler Strasse, 55

Hà Lan, South Holland, Leiden

Điện thoại: +31 71 5269111

Website: http://www.lumc.nl

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, South Holland, Leiden

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\