Bệnh viện trong thị trấn Leidschendam, Hà Lan

4 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, South Holland, Leidschendam, Gruttolaan, 18

Website: http://www.rcwest.nl/

Hà Lan, South Holland, Leidschendam, Burgemeester Banninglaan, 1

Điện thoại: +31 70 3574444

Website: http://www.haaglandenmc.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, South Holland, Leidschendam, Somogyi utca, 1

Điện thoại: +31 70 3574444

Website: http://www.haaglandenmc.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hà Lan, South Holland, Leidschendam, Via Silvio Bonomelli, 1

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\