Bệnh viện trong thị trấn Alofi, Niue

2 đối tượng
bộ lọc

Niue, Alofi

Điện thoại: +683 4100

Giờ mở cửa: Mo-Th 8:00-16:00, Fr-Su 9:00-10:00,19:00-20:00

Niue, Alofi

Điện thoại: +683 4100

Giờ mở cửa: Mo-Th 8:00-16:00, Fr-Su 9:00-10:00,19:00-20:00

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\