Bệnh viện Lào

89 đối tượng
bộ lọc

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Ban Nakangpa, village

Lào, Vientiane Prefecture, Beungkhayong, village

Lào, Vientiane Prefecture, Phaxay, village

Lào, Xiêng Khoảng, Ban Nam Bo, village

Lào, Phong Sa Lỳ, Muang Khua

Lào, Saravane, Salavan

Lào, Borikhamxay, Lak Sao

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Vientiane Prefecture, Donnokkhoum, village

Lào, Luangnamtha, Muang Long

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Tỉnh Viêng Chăn, Nam Houang Village, village

Lào, Sê-kông, Xekong

Lào, Xiêng Khoảng, Phôn Xa Vẳn

Lào, Xay Nha Bu Ly, Phonsavang, village

Lào, Át-ta-pừ, Attapeu

Lào, Chăm-pa-sắc, Pakxe

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\