Bệnh viện Papua New Guinea

51 đối tượng
bộ lọc

Papua New Guinea, Gulf, Baimuru

Papua New Guinea, Southern Highlands, Erave, village

Papua New Guinea, Southern Highlands, Erave, village

Papua New Guinea, Gulf, Baimuru

Papua New Guinea, Gulf, Kerema

Papua New Guinea, West New Britain, Kimbe

Papua New Guinea, Morobe, Lae

Papua New Guinea

Papua New Guinea, National Capital District, Port Moresby

Papua New Guinea, East Sepik, Wewak

Papua New Guinea, Madang, Buan Village, village

Papua New Guinea

Papua New Guinea, Southern Highlands, Kagua

Papua New Guinea

Papua New Guinea, Madang, Songum Village, village

Papua New Guinea, Milne Bay, Tupuana, village

Papua New Guinea

Papua New Guinea, Morobe, Lae

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\