Bệnh viện Pakistan

1725 đối tượng
bộ lọc

Pakistan, Matiari

Pakistan, Sindh, Jamshed Town

Pakistan, Skardu

Pakistan, District Rawalpindi, Rawalpindi

Điện thoại: 051-5565813

Pakistan, Lyari Town

Pakistan, Jamshed Town

Pakistan, Gulberg Town, Shahrah-e-Pakistan, FB area block 13

Pakistan, Gulshan Town

Pakistan, Jamshed Town

Pakistan, Jhelum District, Jhelum

Pakistan, Shah Faisal Town

Pakistan, Mirpur Khas

Pakistan, Guru Nank Pura

Pakistan, North Nazimabad Town

Pakistan, Sindh, Shah Faisal Town

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\