Bệnh viện trong thành phố Warszawa, Ba Lan

58 đối tượng
bộ lọc

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Dolna, 42

Website: http://www.szpitalnowowiejski.pl

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Bialobrzeska, 58

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Vaidilutes g., 1

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa

Website: http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Wawelska, 15

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Antoniego Jozefa Madalinskiego, 25

Website: http://www.szpitalmadalinskiego.pl/

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Williama Heerleina Lindleya, 4

Hỗ trợ xe lăn: No

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa

Website: http://www.coi.pl

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Woloska, 137

Website: http://www.cskmswia.pl/

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Jana Nielubowicza, 5

Website: http://spcsk.amwaw.edu.pl/

Ba Lan, Masovian Voivodeship, Warszawa, Tytusa Chalubinskiego, 5

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\