Bệnh viện Nhật Bản

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Saitama, Sayama

Nhật Bản, Nara Prefecture, Kashihara

Nhật Bản, Gunma Prefecture, Oizumi

Nhật Bản, Toyama Prefecture, Nanto

Nhật Bản, Ibaraki Prefecture, Toride

Nhật Bản, Hokkaido, Sapporo

Website: http://www.jrsapporohosp.com/

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kobe

Nhật Bản, Hokkaido, Sapporo

Website: http://www.kkr-smc.com/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-11:00;Mo-Fr 13:00-15:00

Nhật Bản, Hokkaido, Sapporo

Website: http://www.tonan.gr.jp/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Chiba Prefecture, Kamagaya

Nhật Bản, Tokyo

Nhật Bản, Hokkaido, Koshimizu

Nhật Bản

Nhật Bản, Tokyo

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Tokyo

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Osaka Prefecture, Thành phố Ōsaka

Nhật Bản

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\