Bệnh viện trong thành phố Kasugai, Nhật Bản

17 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Điện thoại: 0568-57-0057

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-11:30

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Điện thoại: 0568-57-0057

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-11:30

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Nhật Bản, Aichi Prefecture, Kasugai

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\