Bệnh viện Romania

977 đối tượng
bộ lọc

Romania, Neamț, Bălțătești, village

Romania, Bucharest

Romania, Hunedoara, Strada Victoriei, 19

Romania, Bucharest, Splaiul Independentei, 169

Website: http://www.suub.ro

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Romania, Ilfov, Odăile, village

Romania, Bucharest, Strada Jiului, 131

Romania, Iași, Strada Cicoarei, 2

Điện thoại: +40 232 202002

Website: http://www.arcadiamedical.ro/

Romania, Dâmbovița, Târgoviște

Romania, Timiș, Timișoara, Strada Teiului, 14

Romania, Argeș, Pitești

Romania, Timiș, Timișoara, Bulevardul Take Ionescu, 71

Romania, Caraș-Severin, Mehadia, village

Romania, Bucharest, Drumul Taberei, 29

Điện thoại: 0743482900

Romania, Galati, Galați

Romania, Constanza, Valu lui Traian, village

Romania, Galati, Galaţi, Strada Rosiori, 33

Romania, Iași, Bulevardul Primaverii, 4

Romania, Argeș, Pitești

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\