Bệnh viện trong thành phố Craiova, Romania

12 đối tượng
bộ lọc

Romania, Dolj, Craiova

Romania, Dolj, Craiova

Romania, Dolj, Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, 40

Romania, Dolj, Craiova, Strada Filantropiei, 1

Romania, Dolj, Craiova, Calea Bucuresti, 99

Điện thoại: 0251431189

Website: http://www.scnpc.ro/

Romania, Dolj, Craiova, Strada Tabaci, 1

Romania, Dolj, Craiova, Aleea Potelu, 24

Romania, Dolj, Craiova, Strada Caracal, 150

Điện thoại: 0251581081

Website: http://www.smucraiova.ro/

Romania, Dolj, Craiova, Da Shan Li Qiao Ting Che Chang Xian , 40

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\