Bệnh viện trong thành phố Mát-xcơ-va, Liên bang Nga

377 đối tượng
bộ lọc

Liên bang Nga, Moscow, Mát-xcơ-va, Albert Street, 2

Điện thoại: +7-499-1999703

Website: http://www.67gkb.ru

Liên bang Nga, Moscow, Mát-xcơ-va, ulitsa Poliany, 4

Liên bang Nga, Moscow, Mát-xcơ-va

Liên bang Nga, Moscow, Mát-xcơ-va, 7-ia ulitsa Lazenki, 12

Điện thoại: +7-495-4350288

Website: http://www.peredelkino-gc.ru/

Liên bang Nga, Moscow, Mát-xcơ-va

Liên bang Nga, Moscow, Mát-xcơ-va

Liên bang Nga, Moscow, Mát-xcơ-va

Liên bang Nga, Moscow, Mát-xcơ-va

Liên bang Nga, Moscow, Mát-xcơ-va, Litovskii bul'var, 1А

Liên bang Nga, Moscow, Mát-xcơ-va

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Liên bang Nga, Moscow, Mát-xcơ-va

Liên bang Nga, Moscow, Mát-xcơ-va

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\