Bệnh viện Rwanda

41 đối tượng
bộ lọc

Rwanda

Rwanda, East Province, Nyamata, village

Rwanda, Western Province, Gisenyi

Rwanda, Western Province, Mukamira

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, East Province, Kiziguro, village

Rwanda, Western Province, Gisenyi

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Western Province, Buhinga

Giờ mở cửa: 24/7

Rwanda, East Province, Rukara

Rwanda, Southern Province, Gitwe

Rwanda, Southern Province, Butare

Rwanda, Southern Province, Butare

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, East Province, Nyakarambi

Rwanda, Northern Province, Gatuna

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\