Bệnh viện trong thị trấn Aarau, Thụy Sĩ

5 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau

Điện thoại: +41 62 8367000

Website: http://www.hirslanden.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau

Điện thoại: +41 62 836 70 00

Website: http://hirslanden.ch

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau, Bahnhofplatz, 3C

Điện thoại: +41 62 838 41 41

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\