Bệnh viện trong làng Malters, Thụy Sĩ

2 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Lucerna, Malters, village, Schwarzenbergstrasse, 3

Điện thoại: 041 497 11 43

Website: http://praxis-landegg.ch

Thụy Sĩ, Lucerna, Malters, village, Luzernstrasse, 45

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\