Bệnh viện trong làng Münsterlingen, Thụy Sĩ

5 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Thurgau, Münsterlingen, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Thụy Sĩ, Thurgau, Münsterlingen, village

Thụy Sĩ, Thurgau, Münsterlingen, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Thụy Sĩ, Thurgau, Münsterlingen, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Thụy Sĩ, Thurgau, Münsterlingen, village, Spitalcampus, 1

Điện thoại: +41 71 686 11 11

Website: http://www.stgag.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\