Bệnh viện trong làng Uitikon, Thụy Sĩ

đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Zürich, Uitikon, village, Im Spilhofler, 2

Điện thoại: +41 44 533 48 88

Website: http://www.podologie-limmattal.ch

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\