Bệnh viện trong thị trấn Panadura, Sri Lanka

4 đối tượng
bộ lọc

Sri Lanka, Western Province, Panadura

Sri Lanka, Western Province, Panadura, Panadura-Rathnapura, 76

Điện thoại: +94382240425

Website: http://www.sachitrahospitals.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Sri Lanka, Western Province, Panadura

Sri Lanka, Western Province, Panadura

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\