Bệnh viện Nam Sudan

53 đối tượng
bộ lọc

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Central Equatoria, Goli, village

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Central Equatoria, Yei

Website: http://hrtn.org/

Nam Sudan, Jonglei, Lankien

Nam Sudan, Jonglei, Bor

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Unity, Leer, Nam Sudan

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Jonglei, Bor

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Western Equatoria, Yangiri

Nam Sudan, Northern Bahr el Ghazal, Awoda, village

Nam Sudan, Unity, Bentiu

Nam Sudan, Upper Nile, Bunj

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\