Bệnh viện Sudan

138 đối tượng
bộ lọc

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan

Điện thoại: +249185348323

Website: http://www.alragaahospital.com

Giờ mở cửa: 24/7

Sudan, White Nile State, Kosti, Sudan

Sudan, Khartoum State, Omdurman

Sudan, Red Sea State, Port Sudan

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, White Nile State, Kosti, Sudan

Sudan, South Darfur State, Nyala

Giờ mở cửa: 24/7

Sudan, Gezira State, Rufaah

Sudan, Gezira State, Rufaah

Sudan, Red Sea State, Port Sudan

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Omdurman

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Gedarif State, Al Qadarif

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\