Bệnh viện trong thành phố Vantaa, Phần Lan

16 đối tượng
bộ lọc

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Universitetskaia ulitsa, 11

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Lentajantie, 1E

Điện thoại: +358 10 414 00

Website: http://www.mehilainen.fi/

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Kielotie, 11

Điện thoại: 09 839 10023

Website: http://www.vantaa.fi/

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Katriinankuja, 4

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Kielotie, 40

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Sairaalakatu, 1

Điện thoại: +358 9 47167371

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Felix Hoyos, 6

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Vuorensyrja, 8

Website: http://www.hel.fi/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Ialtinskaia ulitsa, 6

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Ajurinaukio, 1

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Talvelantie, 6

Điện thoại: 09 310 6611

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Paimenentie, 4

Phần Lan, Southern Finland, Vantaa, Talvelantie, 4

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\