Bệnh viện Suriname

12 đối tượng
bộ lọc

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo, Margarethalaan, 46

Điện thoại: +5978579300

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-15:00

Suriname, Nickerie, Nieuw Nickerie, Annastraat, 35

Điện thoại: +597 231241

Website: http://www.szn.sr

Suriname, Paramaribo, Anton Dragtenweg, 68

Điện thoại: (597) 455 200

Website: http://www.rcrmedicalcentre.com/

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Suriname, Wanica, Lelydorp

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\