Bệnh viện Thụy Điển

181 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Mölndal

Website: https://www.sahlgrenska.se/

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Provincia de Västmanland, Sala

Thụy Điển, Stockholm County, đô thị Sundbyberg

Thụy Điển, Stockholm County, Saltsjöbaden, village

Thụy Điển, Stockholm County, đô thị Sollentuna, Nytorpsvagen, 10

Website: https://www.sollentuna.se/

Thụy Điển, Stockholm County, Stockholm

Thụy Điển, Stockholm County, Stockholm

Website: http://www.stockholmssjukhem.se

Thụy Điển, Stockholm County, Södertälje

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Provincia de Escania, Malmö

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Provincia de Kalmar, Västervik

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Stockholm County, Gustavsberg

Thụy Điển, Diocese of Härnösand, Östersund

Website: http://www.regionjh.se/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Thụy Điển, Provincia de Jämtland, Östersund

Website: http://www.regionjh.se/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Göteborg

Website: https://www.sahlgrenska.se/

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Alingsås

Website: http://www.vgregion.se/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:15-16:00

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Göteborg

Thụy Điển, Provincia de Västmanland, Västerfärnebo, village

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\