Bệnh viện Thụy Điển

181 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Provincia de Blekinge, Karlskrona

Website: http://www.ltblekinge.se

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Vänersborg

Website: http://www.nusjukvarden.se/

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Göteborg

Website: http://carlanderska.se/

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Bäckefors, village

Thụy Điển, Stockholm County, Danderyd

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Uppsala County, Enköping

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Provincia de Östergötland, Finspång

Thụy Điển, Provincia de Halland, Varberg

Website: http://www.regionhalland.se/

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Stockholm County, Handen, Dalarovagen, 6

Thụy Điển, Stockholm County, Järfälla

Thụy Điển, Stockholm County, Stockholm

Website: http://www.karolinska.se

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Norrbotten County, Kiruna

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Norrbotten County, Kiruna

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Stockholm County, Vallentuna

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Skövde

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Provincia de Kronoberg, Ljungby

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Điển, Provincia de Västra Götaland, Lysekil

Thụy Điển, Västernorrland County, Sundsvall

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-16:00

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\