Bệnh viện trong thị trấn Đại Viên, Đài Loan

2 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên, Da Guan Lu , 910號

Điện thoại: 03-3866511

Website: http://www.jushan.com.tw

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-17:00

Đài Loan, Taoyuan, Đại Viên

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\