Bệnh viện trong thị trấn Đấu Lục, Đài Loan

3 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Đấu Lục

Đài Loan, Đấu Lục, Zhuang Jing Lu , 345

Điện thoại: +886 5 5332121

Website: http://d6www.hosp.ncku.edu.tw/

Đài Loan, Đấu Lục

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\