Bệnh viện Tchad

65 đối tượng
bộ lọc

Tchad, Logone Occidental, Moundou

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Tchad, Logone Occidental, Moundou

Tchad, Borkou, Faya-Largeau

Tchad, Lac, Bol, Chad

Tchad, Logone Oriental, Goré

Tchad, N'Djamena Region, N’Djamena

Tchad

Điện thoại: +23590356001

Tchad, Ouaddaï, Abeche

Tchad, Ouaddaï, Abeche

Tchad, Tandjilé, بيري Béré, village

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\