Bệnh viện Ethiopia

181 đối tượng
bộ lọc

Ethiopia, Oromia Region, Adama

Ethiopia, Oromia Region, Adama

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Southern Nations, Arba Minch

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Somali Region, Werder, Ethiopia

Ethiopia, Oromia Region, Edo

Ethiopia, Gambela, Gambela, Ethiopia

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: 0116676169

Giờ mở cửa: 24/7

Ethiopia, Somali Region, Gode, Jagalur

Ethiopia, Amhara, Gondar

Ethiopia, Tigray Region, Wukro

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251116624488, +251116614250

Ethiopia, Oromia Region, Jimma

Ethiopia, Southern Nations, Hossana

Điện thoại: 09465551655

Ethiopia, Southern Nations, Wuibareg

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\