Bệnh viện trong thành phố Bahir Dar, Ethiopia

4 đối tượng
bộ lọc

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Giờ mở cửa: 24/7

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Điện thoại: 0582204303

Giờ mở cửa: 24/7

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\