Bệnh viện Bahamas

11 đối tượng
bộ lọc

Bahamas, Nassau, Bahamas, Shirley Street, 1

Bahamas

Bahamas, Nassau, Bahamas

Bahamas, Freeport

Bahamas, Hope Town

Bahamas, Lucaya, village

Điện thoại: +242 373 7400

Website: http://www.lucayanmedical.com/

Bahamas, Freeport

Bahamas, Marsh Harbour

Bahamas, Nassau, Bahamas

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\