Bệnh viện trong thị trấn Arima, Trinidad and Tobago

6 đối tượng
bộ lọc

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Arima, Hollis Avenue, 25

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Arima

Điện thoại: 643-2350

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Arima

Điện thoại: 643 0911

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Arima, Hollis Avenue, 25

Điện thoại: +1 868-664-3850

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Arima

Trinidad and Tobago, Tunapuna-Piarco, Arima, De Nobriga Street, 14

Điện thoại: 18682891740

Giờ mở cửa: Su-Fr 14:00-14:00, 17:00-17:00

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\