Bệnh viện trong thị trấn Chaguanas, Trinidad and Tobago

7 đối tượng
bộ lọc

Trinidad and Tobago, Chaguanas

Trinidad and Tobago, Chaguanas, John Street, 111A

Điện thoại: 18686651188

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Trinidad and Tobago, Chaguanas

Điện thoại: (868)-679-9134

Trinidad and Tobago, Chaguanas

Điện thoại: 669-9789

Trinidad and Tobago, Chaguanas

Điện thoại: (868)-673-0021

Trinidad and Tobago, Chaguanas

Điện thoại: (868)-665-8958

Trinidad and Tobago, Chaguanas

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\