Bệnh viện trong thành phố Ashgabat, Turkmenistan

30 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Principala, 1

Điện thoại: (+99365) 450-303

Turkmenistan, Ashgabat, Gokdere (2080) kocesi, 1

Điện thoại: (+993-12) 90-69-19, (+993-12) 90-69-20

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Baba Annanow (1916) kocesi, 28

Điện thoại: (+993-12) 43 51 37, (+993-12) 43-51-91, (+993-12) 43-51-63

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Gabriel Bethlen, 192

Điện thoại: (+993-12) 971-379

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Gorogly (2009) kocesi, 120

Điện thoại: +99312-90-79-27, +99312-90-79-45

Turkmenistan, Ashgabat, Kardiomerkeze gidyan (1970) kocesi, 27

Điện thoại: (+993-12) 48-94-23, (+993-12) 48-94-27, (+993-12) 48-95-37

Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan (1957) kocesi, 11

Điện thoại: (+99312) 43 85 27

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Transilvaniei, 80

Điện thoại: (+993-12) 972-173

Turkmenistan, Ashgabat, Kardiomerkeze gidyan (1970) kocesi, 30

Điện thoại: (+993-12) 48-90-09, (+993-12) 48-90-05

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Gorogly (2009) kocesi, 118

Điện thoại: (+993-12) 34-1429;341-476;341-429

Turkmenistan, Ashgabat

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\