Bệnh viện Turks and Caicos Islands

6 đối tượng
bộ lọc

Turks and Caicos Islands, Providenciales

Turks and Caicos Islands, Providenciales

Turks and Caicos Islands, Cockburn Town

Điện thoại: 941 2900

Turks and Caicos Islands, Providenciales

Turks and Caicos Islands, Providenciales

Turks and Caicos Islands, Providenciales

Du khách thường gặp các tình huống mà ở đó họ cần điều trị y tế khẩn cấp. Ở thành phố nơi bạn có nhiều nguồn thông tin trên đầu ngón tay, không khó để tìm được một bệnh viện. Tuy nhiên, đây có thể là một khó khăn khi bạn đang ở khu vực nông thôn hoặc ở nước ngoài.\